อริยะ-KOBELCO CARAVAN 2017 วันที่ 22-23 ธ.ค. 2560 ณ ไทวัสดุ จ.สุพรรณบุรี

ทางบริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Roadshow ภายใต้ชื่องานอริยะ-KOBELCO CARAVAN 2017 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ ไทวัสดุ จ.สุพรรณบุรี ยกขบวนรถขุดยอดประหยัดน้ำมันตัวจริง จาก Kobelco มาให้ชมมากมาย ลูกค้าให้การตอบรับดีเยี่ยม พร้อมยอดจองเครื่องจักรมากมาย