อริยะ-SAKAI จัดงานเปิดตัวเครื่องจักรกลัดผิวถนน รุ่นใหม่ PM550 จ.สงขลา

อริยะ-SAKAI-กรมทางหลวง และสำนักทางหลวงชนบท จ.สงขลา ร่วมกันจัดการอบรมและเปิดตัวเครื่องจักรกลัดผิวถนน รุ่นใหม่ และทดสอบสมรรถนะ SAKAI รุ่น PM550 อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยงานนี้เป็นการทดสอบการใช้งานกับหน้างานจริง เพื่อแสดงการทำงานของเครื่องจักรของทาง SAKAI ในรุ่น PM550 ลูกค้าให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก