อริยะ-SAKAI จัดงานเปิดตัวเครื่องจักรกลัดผิวถนน รุ่นใหม่ PM550 จ.กำแพงเพชร

อริยะ-SAKAI จัดงานเปิดตัวเครื่องจักรกลัดผิวถนน รุ่นใหม่ และทดสอบสมรรถนะ SAKAI PM550 จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยงานนี้เป็นการทดสอบการใช้งานกับหน้างานจริง เพื่อแสดงการทำงานของเครื่องจักรของทาง SAKAI ในรุ่น PM550 ลูกค้าให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก