วิธีตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ

การตรวจเช็คสภาพของไส้กรองอากาศถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะไส้กรองอากาศช่วยดักเศษฝุ่น หรือเศษละอองเล็กๆ ที่จะเข้าไปในเครื่องยนต์ ทำให้เกิดการสึกหรอ ไม่มีกำลังและเกิดควันดำ ซึ่งวิธีการตรวจเช็คสภาพของไส้กรองง่ายๆ มีวิธีการดังนี้